دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مشاوره تلفنی خانواده -09120700582

مرکز مشاوره  تلفنی خانواده همراه به صورت شبانه روزی از طریق شماره تلفن 02126135542 امکان پذیر است. هزینه مشاوره  تلفنی خانواده همراه طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مشاوره تلفنی با تلفن همراه-09120700582

مرکز مشاوره تلفنی با تلفن همراه به صورت شبانه روزی از طریق شماره تلفن 02126135542 امکان پذیر است. هزینه مشاوره تلفنی با تلفن همراه طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد.

هزینه مشاوره تلفنی با تلفن :

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مشاوره تلفنی هوشمند-02126135542

مرکز مشاوره تلفنی هوشمند به صورت شبانه روزی از طریق شماره تلفن 02126135542 امکان پذیر است. هزینه مشاوره تلفنی هوشمند طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مشاوره مذهبی ازدواج تلفنی – 02126135542

مرکز مشاوره مذهبی ازدواج تلفنی به صورت شبانه روزی از طریق شماره تلفن 02126135542 امکان پذیر است. هزینه مشاوره مذهبی ازدواج تلفنی طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مشاوره تلفنی

مرکز مشاوره تلفنی به صورت شبانه روزی از طریق شماره تلفن 02126135542 امکان پذیر است. هزینه مشاوره تلفنی طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد.