موفقیت در کنکور

Posted on Leave a commentPosted in کامپیوتر

موفقیت در کنکور یکی از بزرگترین دغدغه های امروز جوانان و خانواده‌ها و موفقیت در کنکور  می باشد البته واضح است موفقیت در مسیر زندگی یک جوان را به طور کامل عوض کرده و تمامی آینده شغلی و اجتماعی هر کس منوط به موفقیت در کنکور  رشته مناسب و ادامه تحصیل می باشد. عوامل موثر در موفقیت چیست؟

کامپیوتر

Posted on Leave a commentPosted in کامپیوتر

کامپیوتر نقش و اهمیت کامپیوتر بر هیچ کس پوشیده نیست امروزه تقریباً تمام افراد در جامعه بین المللی نیاز به استفاده از کامپیوتر و اینترنت را دارند. در عصر جدید یادگیری مفاهیم و علوم کامپیوتر و کاربرد آن اهمیت فراوانی داشته و کمتر کسی است که در طول روز در این دهکده جهانی گذری نکند. اهمیت استفاده از سیستم ها و اینترنت:

آموزش کامپیوتر کودکان

Posted on Leave a commentPosted in کامپیوتر

آموزش کامپیوتر کودکان آموزش کامپیوتر به کودکان امری اجتناب ناپذیر می باشد چرا که ما در عصر ارتباطات و فناوری زندگی می کنیم و این ابزارها جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده اند و هرروز از قبل پیشرفت تکنولوژی را شاهد هستیم. بنابراین کودکان نیز نیازمند این هستند تا حداقل از سنین پایین اصول اولیه کامپیوترو کا […]